"Wij versterken het leren van uitvoerende professionals, door inzet van leerpleinen en leermiddelen"

Wat doen wij?

ORION Ontwikkelpleinen

“Met onze mobiele werkpleinen brengen wij professionals samen rond een complex vraagstuk of leeropgave om via creatieve werkvormen een leerproces op gang te brengen.”

ORION Werk-leersessies

“In deze sessies wordt er op verschillende manieren gewerkt aan vraagstukken uit de werkomgeving van uitvoerende professionals. Gelijktijdig met het analyseren van en zoeken naar innovatieve oplossingen voor dit vraagstuk leert men de principes van het proces.”

ORION Academie

“Daarin ondersteunen we zowel uitvoerende medewerkers, als leidinggevenden.”

ORION Leermiddelen

"Om tot kwalitatief betere gesprekken te komen tussen mensen en in teams ontwikkelen we leermiddelen. Deze gesprekken leveren op een speelse wijze een aantal te nemen stappen op. Bijvoorbeeld ‘de weg naar werk’, voor bijstandsgerechtigden. Of ‘Wat wil ik? Wat wil ik daarvoor doen?’, voor gedetineerden. Of ‘Mijn route naar inburgering’, voor inburgeraars."
"Genieten!”

Kennisgebieden

Innovatief leren

Begeleiden en organiseren van leerprocessen, die essentieel zijn voor continue vernieuwing in organisaties

Sociale communicatie

Samenwerken door samen werken

Creatieve werkvormen

Begeleiden en organiseren van ontmoetingen, waarbij creatieve uitwisseling het uitgangspunt is

Verhalen zoeken

Snel en doeltreffend verhalen vinden van ervaringsdeskundigen en relevante innovaties binnen de organisatie

Verhalen vertellen

Het presenteren van de gevonden verhalen, zowel in gesprek tussen mensen als online

Verhalen analyseren

Welke organisatievoorwaarden zorgen ervoor dat innovaties succesvol ontstaan en succesvol blijven?

Een paar filmpjes (uit de oude? doos) waar we onze inspiratie in herkennen

Wie zijn wij?

Wij beschouwen onszelf als gepassioneerde vernieuwers, die samen met anderen bruggen proberen te slaan naar de toekomst. We doen dat op basis van innovatieve ontwikkelingen, die nu al in het werkveld zichtbaar zijn.

Alvin Noteboom

, MSc

Senior adviseur Leermiddelen

Ik voel me op mijn plek bij ORION Duurzaam leren, omdat ik samen mag werken met collega’s en klanten, die iets willen maken van zichzelf en van de (veranderende) wereld. Die gepassioneerd bezig zijn en elkaars ervaringen als cadeautjes zien.

Mijn sterkte en passie ligt met name op het effectief en creatief vormgeven van werksessies en leerproducten. Altijd vanuit de gedachte dat het operationele werk erdoor versterkt moet worden.

Krijn Korver

   

Senior adviseur Leerprocessen

Kennis en vernieuwing zijn volgens mij niet zomaar maakbaar. Wat je wel kunt doen is de omstandigheden creëren, waarin ze kunnen ontstaan en tot ontwikkeling komen. Dat betekent geen pasklare oplossingen aandragen, maar het oplossend vermogen van mensen en

organisaties versterken. Voor mij is ORION Duurzaam Leren de plek waar ik de kennis en ervaring die ik zelf uit verschillende bronnen heb geput optimaal kan inzetten om daar een bijdrage aan te leveren.