Innovatiekompas Nationale Politie

In de afgelopen jaren hebben er veel verschillende Ontwikkelpleinen plaatsgevonden in samenwerking met de Nationale Politie. In 2015 wilde de Eenheid Noord-Nederland van de Nationale Politie de Ontwikkelpleinen evalueren. Samen met ORION werd besloten de evaluatie op een vernieuwende manier vorm te geven.

In plaats van een enquête werd er gekozen voor een andere leerinterventie van ORION: het Innovatiekompas. Evalueren met behulp van ‘storytelling’ en een analysesessie, waardoor de evaluatie veel inhoudelijker en kwalitatiever wordt gemaakt. Er werden mensen benaderd die naar een Ontwikkelplein zijn geweest, en die na dit bezoek iets vernieuwends of innovatiefs hebben ondernomen binnen de politieorganisatie. Met behulp van een analysesessie werd er vervolgens met 20 deelnemers onderzocht welke succesfactoren ten grondslag lagen aan deze innovaties en welke hindernissen deze mensen tegenkwamen. De sessie leverde een overzicht van de belangrijkste succesfactoren op. Daarnaast werden de deelnemers geïnspireerd door de verhalen.

Innovatiekompas DUO

Binnen een onderdeel van de DUO is een pilot georganiseerd met een nieuwe manier van werken. Deze manier van werken is gebaseerd op de principes van Agile ontwikkelen, Continuous Delivery en samenwerking in DevOps teams. Het doel van deze pilot was de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie vergroten. Nu deze pilot is afgerond is de tijd gekomen om te evalueren.

Het Innovatiekompas werd bij DUO ingezet voor een specifiek doel; namelijk de ervaringen uit de pilot productief maken voor de invoering van de nieuwe werkwijze binnen verschillende onderdelen van DUO. Aangezien er aan de pilot veel verschillende aspecten zitten, is daarbij de focus gelegd op het thema 'zelforganisatie en veranderende sturing'. Wat betekent het werken in zelforganiserende DevOps teams voor de wijze waarop op alle niveaus en vanuit verschillende verantwoordelijkheden sturing wordt gegeven binnen DUO? Met behulp van storytelling zijn er verhalen opgehaald bij medewerkers uit de pilot, waarna deze zijn geanalyseerd door een gemêleerde groep deelnemers. De analysesessie leverde inzichten op in de onderliggende succesfactoren en inspireerde de deelnemers die zelf aan de vooravond staan van het aan de slag gaan met de nieuwe manier van werken.

Book of Crime – Nationale Politie

De Nationale Politie heeft veelvuldig te maken met georganiseerde criminaliteit. Binnen de politie is de Book of Crime-methode ontwikkeld om de georganiseerde criminaliteit effectiever aan te pakken. Met de Book of Crime-methode wordt gekeken naar het ‘bedrijfsproces’ van de crimineel, waarbij de focus wordt gelegd om het meest kansrijke onderdeel in dit bedrijfsproces.

Vervolgens worden er frustrerende interventies bedacht die met behulp van partners worden ingezet om zand in de machine van het criminele proces te strooien. In de afgelopen jaren hebben er verschillende Book of Crime-trajecten plaatsgevonden bij de Nationale Politie, waarbij de focus lag op onderwerpen als: drugstransport, illegaal gokken, jeugdgroep en autodiefstal.

Book of Crime – Verzekeraars

Een fenomeen waar verzekeraars veel mee te maken hebben is fraude. ORION heeft, in samenwerking met de Nationale Politie, een leerinterventie ontwikkelt die gericht is op het frustreren van georganiseerde criminaliteit (Book of Crime-methodiek).

ORION heeft de methodiek doorontwikkeld zodat het ook toepasbaar is voor georganiseerde fraude. Met de Book of Crime-methode wordt gekeken naar het ‘bedrijfsproces’ van de fraudeur, waarbij de focus wordt gelegd om het meest kansrijke onderdeel in dit bedrijfsproces. Vervolgens worden er frustrerende interventies bedacht die met behulp van partners worden ingezet om zand in de machine van het frauduleuze proces te strooien. Een van de onderwerpen waar de Book of Crime-methode op wordt ingezet zijn de zogenaamde opzetaanrijdingen.

Voor meer informatie

ORION Innovatiekompas

Theoretische pijlers Book of Crime

Gespreksgereedschap Book of Crime

Wilt u zelf een Werk-Leersessie organiseren voor uw organisatie? Neem dan contact op met ons!

info@orionduurzaamleren.nl

055-5064910