Nationale Politie

Het Ontwikkelplein wordt breed ingezet bij de Nationale Politie. In de afgelopen jaren heeft ORION Ontwikkelpleinen met de Nationale Politie georganiseerd in alle delen van het land. De onderwerpen die tijdens de verschillende Ontmoetingen en Presentaties aan bod komen, worden bepaald vanuit de behoefte die bestaat onder de operationele medewerkers binnen de politieorganisatie.

Zo zijn onderwerpen als eerwraak, woninginbraken, jeugdgroepen, mensenhandel, drugshandel, radicalisering en loverboys de revue gepasseerd. Centraal op deze Ontwikkelpleinen staat de kennisuitwisseling tussen operationele politiemedewerkers. In de praktijk komt dit neer op een gemêleerde groep deelnemers: van wijk- en jeugdagenten tot rechercheurs en medewerkers met een ondersteunende functie, aangevuld met burgers en partnerorganisaties.

ZonMw & Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

In december 2013 is er een Ontwikkelplein opgezet met de organisaties ZonMW en V&VN. Op dit plein waren wijkverpleegkundigen uit verschillende organisaties uit het hele land uitgenodigd. De wijkverpleegkundigen worden constant onderworpen aan veranderingen binnen de organisaties en hun functie. Wijkverpleegkundigen worden steeds meer gezien als hoogwaardige zelfstandige professionals.

Tijdens de verschillende Ontmoetingen en Presentaties zijn de wijkverpleegkundigen met elkaar in gesprek gegaan over de vraagstukken die zij tijdens deze veranderingen tegenkwamen. Hierin kwamen onderwerpen als ‘hoe om te gaan met zorgmijders?’, ‘kwetsbare ouderen: de samenwerking met de huisarts’ en ‘hoe bevorder ik zelfredzaamheid bij patiënt en omgeving?’ aan bod.

Almeerse Scholen Groep (ASG)

Onder het motto 'Leren Zichtbaar Maken' werd op 18 juni 2014 kennis gedeeld op een Ontwikkelplein tussen docenten van de Academische opleidingsschool, waarbij het doel was om de begeleiding van docenten in opleiding te verbeteren. Tijdens de Ontmoetingen werden onder andere thema’s als ‘ervaringen met de rol van werkmeester en leermeester’, ‘didactische creativiteit in de klas’, ‘intervisie: wat heb je eraan?’ en ‘wederkerig leren: het koppelen van studenten aan zorgleerlingen’ besproken door de deelnemers.

Naast de Ontmoetingen was er tijd voor de deelnemers om te luisteren naar Presentaties over bijvoorbeeld ‘leidinggeven aan een academische opleidingsschool’, ‘het proces van het ontwerponderzoek’ en ‘blended learning: het oprekken van het leerproces’. De groep van deelnemers bestond uit docenten, werkmeesters, leermeesters en studenten.

ROC van Twente

Op 6 oktober werd het Ontwikkelplein opgesteld in de industriële omgeving van de vroegere Hazemeijer fabriek in Hengelo. De deelnemersgroep bestond uit docenten uit het domein ‘Commercie en Handel’ van het ROC van Twente. Tijdens de Ontmoetingen behandelden de deelnemers thema’s als ‘omgaan met weerstand’, ‘hoe worden leerlingen gemotiveerd?’ en ‘de praktijkopleider als examinator?’.

De Ontmoetingen werden aangevuld met Presentaties over ‘jeugd en drugsgebruik’, ‘de grenzen tussen docent en student’ en ‘de smartphone als kans in de klas’. Gezien het grote aantal deelnemers zijn er twee extra programma’s naast het Ontwikkelplein georganiseerd. De twee extra programma’s zijn ingegaan op de betekenis die jongeren toekennen aan straatcultuur en ubuntu: de humanistische filosofie uit Sub-Sahara Afrika die draait om toewijding en de relaties tussen mensen.

Nordwincollege (AOC Friesland)

Op 8 april werd het Ontwikkelplein opgezet in De Kanselarij in Leeuwarden, waar het een onderdeel vormde van het voorjaarscongres ‘De Groene Ronde’ voor de twaalf agrarische opleidingencentra in Nederland. Het programma bestond uit twee dagen, waarbij de jongeren op de tweede dag in gesprek gingen met vertegenwoordigers van de colleges van bestuur en de politiek.

Ter voorbereiding op deze ontmoeting werd op de eerste dag een sessie door ORION georganiseerd, waarin toekomstige werkgevers met studenten in gesprek gingen over de kennis en vaardigheden van toekomstige medewerkers op het gebied van duurzaamheid. Het Ontwikkelplein moest heel concrete gesprekspunten opleveren voor het gesprek over de toekomst van het groene onderwijs. Voor de sessie is van iedere school de studentenraad uitgenodigd (in totaal 60 studenten). Daarnaast zijn er tien ondernemers uitgenodigd, waarbij is gelet op een goede verdeling over de verschillende werkvelden.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

'De Ontvoering' is een op maat gemaakt Ontwikkelplein waarbij in totaal 60 ICT-professionals vanuit de dagelijkse gestructeerde en goed geoutilleerde praktijk werden ‘ontvoerd’ naar een leegstaand fabriekspand. De groep bestond uit een grote variëteit van ICT-professionals zoals: programmeurs, testers, ontwerpers, informatieanalisten, beheerders en softwarearchitecten van DUO en CJIB.

Op de plaats van ontvoering zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de taaie vraagstukken waar zij in 2015 en 2016 tegenaan liepen en nog steeds lopen. De onderwerpen die hier aan bod kwamen waren zaken als verantwoordelijkheden, prioritering, innovatief zijn en het leerklimaat binnen (zelfsturende) DevOps-teams. Daarnaast waren er presentaties over de nieuwe manier van leiding geven, de klantreis, ketentestautomatisering en groepsdynamica.

Voor meer informatie

Website ‘Het Gouden Gieter Ontwikkelplein’

Gouden Gieter Ruimte(s) voor Co-creatie

ORION Ontwikkelplein

Wilt u zelf een Ontwikkelplein opzetten voor uw organisatie? Neem dan contact op met ons!

info@orionduurzaamleren.nl

055-5064910