ORION Infodienst


“Wij doen dit door praktische en wetenschappelijke informatie te verzamelen die direct toepasbaar is voor de werkers en brengen hun daarbij in verbinding met ervaringsdeskundigen. Via onze toekomstige online applicatie ontsluiten wij deze waardevolle informatie en kennis. Zo proberen wij onze gedachte rond duurzaam leren in deze virtuele wereld van big data gestalte te geven. Voor meer informatie over de dienst kunt u de volgende website bekijken: https://werkersindewijk.wordpress.com/. Hier leest u meer over de werkwijze en wordt een voorbeeld gepresenteerd.”