Tweedaagse training ’Werkwijze Book of Crime’

Wie: vrije inschrijving of “in company” voor organisaties die zich bezig houden met de bestrijding van georganiseerde illegale activiteiten

De Book of Crime is een methodiek/werkwijze die zich richt op de aanpak van georganiseerde illegale activiteiten (criminaliteit, fraude etc.). Om effectief te kunnen frustreren, is het nodig de illegale activiteit uiteen te rafelen. Het is nodig om, als het ware, in de huid van de dader te kruipen. Om dit proces te faciliteren zijn er laagdrempelige hulpmiddelen ontwikkeld. Deze helpen bij het ordenen van ervaringen en denkbeelden en bij het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s en partners.

Op trainingsdag 1 maakt u kennis met de methodiek. De deelnemers worden geïnformeerd over de achterliggende theorie van de methodiek. Vervolgens wordt de methodiek toegepast op een oefencasus. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De inhoud is voor iedereen die nog nooit van de methodiek heeft gehoord te begrijpen. Aan het einde van de dag heeft u kennis van de uitgangspunten en inzicht in de toepasbaarheid. Op trainingsdag 2 gaan we de methodiek toepassen op één of meerdere door deelnemers ingebrachte praktijkcasussen. Hierdoor ontwikkelt u niet alleen de vaardigheid in het toepassen van de methodiek, maar krijgt u ook inzicht in het proces en de randvoorwaarden.

Achtdaagse opleidingsprogramma ‘DoenDenken’

Wie: medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor willen inzetten

Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor willen inzetten. Deze rol is niet voorbehouden aan een specifieke functie. Zowel uitvoerende als ondersteunende professionals spelen een belangrijke rol bij het creëren van een innovatief klimaat. Om voldoende impact te hebben in de deelnemende organisaties gaan we uit van drie deelnemers per organisatie. In het opleidingsprogramma gaan leren en werken hand in hand.

De deelnemers organiseren gedurende het leer-werktraject twee leerinterventies voor hun eigen organisatie. Dat omvat zowel het proces van voorbereiden, als de begeleiding van de leerinterventie. Tijdens het leer-werktraject krijgen de deelnemers de benodigde kennis aangereikt, oefenen ze vaardigheden en reflecteren ze geholpen door medecursisten en begeleiders op de voortgang van hun plannen. Bij het opleidings-programma wordt uitgegaan van een divers samengestelde groep. De deelnemende organisaties komen uit verschillende branches. Wat hen verbindt is dat ze willen investeren in innovatieve zelfsturende professionals. Daarbij wordt per organisatie gezocht naar een mix van medewerkers uit het primaire proces en ondersteuners.

Trainingdag ‘Slim leren van collega’s; hoe organiseer je dat?’

Wie: vrije inschrijving vanuit zorg, onderwijs, veiligheid en overheid

In de afgelopen jaren hebben verschillende organisaties het Ontwikkelplein ingezet. Eén van onze doelen is dat organisaties snel zelf in staat zijn om Ontwikkelpleinen op te zetten. Tijdens de trainingsdagen ‘Werken op het Ontwikkelplein’ worden operationele mensen en ondersteuners geschoold in de leerinterventie Ontwikkelplein. Vraagstukken die hier onder andere behandeld werden zijn: Wie ontmoeten elkaar op het plein? Hoe kunnen we collegiale kennisuitwisseling stimuleren? Wat is een goed vraagstuk? Wat houdt zelforganisatie in? Hoe verpak je verhalen van mensen?

Trainingsdag Creatieve Werkvormen.’

De trainingsdag Creatieve werkvormen bouwt voort op de trainingsdag “Slim leren van collega's; hoe organiseer je dat?” Het is echter ook heel goed mogelijk om het programma te volgen als je niet aan die training hebt deelgenomen. De dag is bedoeld voor iedereen die de rol heeft opgevat om kennisuitwisseling en vernieuwingen in het werk te stimuleren en faciliteren. De trainingsdag wordt ingericht als een leer- en werkdag. Deelnemers brengen hun eigen praktijksituatie in en gaan daar gedurende de dag mee aan de slag. De inzichten over duurzaam leren en ontwikkelen, zoals we die bij ORION verzameld en ontwikkeld hebben vormen het kader voor de reflectie op de plannen die ontwikkeld worden.

Voor meer informatie

ORION Book of Crime Training

Concept studiegids DOENDENKEN

Wilt u of uw bedrijf deelnemen aan een training of het opleidingsprogramma van ORION Duurzaam Leren? Neem dan contact op met ons!

info@orionduurzaamleren.nl

055-5064910